Сардэчна запрашаему ратавальнікі!

РАНС прапануе бялыніцкай моладзі звязаць свой лёс з прафесіяй выратавальніка-пажарнага і стаць курсантам мінскайДУА “Універсітэт грамадзянскай абароны Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь”.

Універсітэт ажыццяўляе падрыхтоўку кадраў па дзвюх спецыяльнасцях:“Папярэджанне і ліквідацыя надзвычайных сітуацый” і “Пажарная і прамысловая бяспека”, якія не маюць аналагаў у краінах СНД. Ужо з першага курса курсанты праходзяць практыку ў вучэбнай аварыйна-выратавальнай часці ВНУ, удзельнічаюць у тушэнні пажараў і ліквідацыі іншых надзвычайных сітуацый, набываючы навыкі баявой службы і рыхтуючы сябе да будучай працы.

Значная ўвага надаецца фізічнай падрыхтоўцы і спорту. Усе выпускнікімаюцьспартыўныразрад па аднымабонекалькіхвідах спорту. Многія з іхстановяццакандыдатамі і майстрамі спорту, чэмпіёнамі свету і Еўропы.

Па заканчэннівучобывыпускнікамуніверсітэтавыдаеццадыпломабвышэйшайадукацыі і прысвойваеццаспецыяльнаезванне“лейтэнантунутранай службы”. Курсанты, залічаныяваўніверсітэт, выключаюцца з воiнскагаўлiку (вызваляюцца ад службы ў войску). Час вучобызалічваецца ў стаж службы.

Курсанты забяспечваюццаабмундзіраваннем, харчаваннем, медыцынскімабслугоўваннем, камунальна-бытавыміпаслугамі і інтэрнатам, ім выплачваеццастыпендыя. У працэсенавучанняянывывучаюцьдысцыпліну“Аўтамабільнаяпадрыхтоўка” і на 3 курсе атрымліваюцьпасведчаннекіроўцы.

Універсітэтмаесучасныявучэбна-лабараторныя базы, камп’ютарныякласы, вучэбна-тактычныяпалігоны і г.д. Для арганізацыіпрактычнаганавучаннямаюццавучэбныяпажарныяаварыйна-выратавальныя часці. Створаныўсенеабходныяўмовы для заняткаўспортам.

Таксамаможнаатрымацьсярэднююспецыяльнуюадукацыю па спецыяльнасці“Папярэджанне і ліквідацыянадзвычайныхсітуацый” у іншыхнавучальныхустановахБеларусі.

Падрабязнуюінфармацыюабумовахпаступленняможнаатрымаць у РАНСасабіста (г.Бялынічы, вул.Паркавая, 2 ці па тэлефоне: 38103.

Аляксандр ЯНКОЎСКІ,

намеснік начальніка РАНС.

Print Friendly, PDF & Email